Ziarna

Rozwiązania systemowe dotyczące transportu, suszenia, magazynowania i sortowania ziarna oraz innych zbiorów oraz suszenia dużych bel słomy.